Generácia 50+

Nielen strieborná, ale aj zlatá

Hĺbková Sonda do života cieľovej skupiny 50+ (rokov) je projekt reklamnej agentúry MW Promotion, marketingového experta na generáciu seniorov a priekopníka Silver Economy na Slovensku.

O projekte

Misia: Umožnime generácii 50+, aby sa sebavedomo a s dôverou tešila na život po svojej päťdesiatke, šesťdesiatke, ale aj sedemdesiatke či osemdesiatke a aj neskôr, samozrejme.

Výsledky projektu Sonda do života cieľovej skupiny 50+ sú určené predovšetkým marketingovým a reklamným profesionálom, ktorí svoje aktivity cielia na staršiu generáciu. 

Generácia 50+ na Slovensku je relatívne početná (cca 2M) a zároveň absolútne najbohatšia. V slovenskej reklame však hrá vedľajšiu úlohu. Inkluzívny pro-ageing prístup nenašiel svoje miesto na jej hlavnom pódiu. Reklame dominuje kultúra mladých.

Komerčný potenciál Generácie 50+ je už dnes mimoriadny. Postupne bude ešte rásť. Demografia nepustí. Aby sme mohli pripravovať efektívne reklamné kampane, musíme Generáciu 50+ dobre spoznať.

Aký je život predstaviteľov generácie 50+? Aké je ich hodnotové nastavenie? Aký majú majetok a aké príjmy? Čo ich zaujíma? Ako sú na tom v on-line? Kvôli odpovediam na tieto otázky v agentúre MW Promotion dlhodobo realizujeme kontinuálnu Sondu do života Generácie 50+

 

V auguste 2021 sme ukončili ďalšiu etapu Sondy 50+. Je syntézou výsledkov piatich samostatných výskumov: Dva omnibusové výskumy Používanie internetu seniormi (ACTLY, n = 645, máj 2021, AKO, n = 450, máj 2021), Hĺbkový internetový výskum Životný štýl 50+ (MW Platform, n = 3 404, máj 2021), Hĺbkový internetový výskum Zdravie a lekáreň (MW Platform, n = 4 071, okt. 2020), Séria štruktúrovaných one2one rozhovorov (MW Promotion,          n = 40,  júl 2021).

Komplexné výsledky Sondy 50+ spolu s expertnými názormi a návodmi na ich využitie radi odprezentujeme každému, kto má záujem a kontaktuje nás. Veľkú časť výsledkov dávame postupne voľne k dispozícii. Momentálne ponúkame verejnosti výsledky výskumov pre segment 50 až 65 rokov, ktorý pracovne nazývame Generácia Gold.

Veríme, že aj takto prispejeme k sociálnej a profesionálnej inklúzii seniorov u nás. Aby sa reklama pre nich dostala na hlavné pódium.

Generácia Gold

Približne 2 milióny ľudí u nás majú 50 a viac rokov. Výsledky zrealizovaných výskumov však poukázali, že mimoriadny komerčný potenciál má predovšetkým vekový segment od 50 do 65 rokov. Tých je približne 1,1 milióna.

Ak sa ľudia nad 50 rokov často nazývajú Striebornou Generáciou, tak segment 50 – 65 r. môžeme vzhľadom na jeho marketingový potenciál, pokojne nazývať Generácia Gold.

Na život Generácie Gold (cca 1,1 milióna obyv. Slovenska vo veku 50 – 65 r.) sme sa pozreli v šiestich samostatných oblastiach. Ponúkame celkovo 6 prehľadných infografík a 55 detailnejších grafov.

V tejto chvíli neprezentujeme žiadne závery, iba získané dáta. Každý profesionál ich môže využiť pri svojej práci na projektoch určených Generácii Gold podľa svojho uváženia.

3. AKÝ MÁ
GENERÁCIA GOLD
ZDRAVOTNÝ STAV?
4. AKO JE
GENERÁCIA GOLD
AKTÍVNA V ONLINE PROSTREDÍ?
5. AKÝ MÁ
GENERÁCIA GOLD
MAJETOK?
6. AKO VNÍMA
GENERÁCIA GOLD
SVOJE STARNUTIE?
Na základe majetkových kritérií a subjektívneho postoja k starnutiu
sme pomenovali päť hlavných segmentov Generácie Gold:

O nás

Hĺbková Sonda do života cieľovej skupiny 50+ je autorský projekt spoločnosti MW Promotion.

30-ročná história
MW Promotion je reklamná agentúra, ktorá v roku 2022 oslávi 30 rokov svojej existencie. Sme typická „boutique agency“ preferujúca spoluprácu s menším počtom klientov s nadštandardnou starostlivosťou.

Pionieri
Vždy sme sa snažili o nachádzanie neobvyklých ciest pri budovaní značiek, podpore predaja či zvyšovania zákazníckej hodnoty klientov. Preferujeme priekopnícke princípy, hľadáme originálne riešenia a vyhýbame sa x-krát prešľapaným cestičkám k cieľu. Našim klientom šijeme originálne obleky na mieru z tých najkvalitnejších látok.

100 miliónov skúseností
Ročné príjmy agentúry sa dlhodobo pohybujú v intervale 2 až 6 mil. EUR. Preto môžeme povedať, že od svojho vzniku agentúra nazbierala „marketingové skúsenosti“ za viac ako 100 mil. EUR. Sto miliónov pokusov, občas omylov, predovšetkým však úspechov pre klientov.

Priemer 53 rokov
Nositeľmi agentúrneho úspechu sú predovšetkým ľudia. Pre agentúru je charakteristická minimálna fluktuácia na kľúčových pozíciách. Väčšina top manažérov je v MW Promotion viac ako 20 rokov. Aj preto je vekový priemer kľúčových ľudí 53 rokov. Vo svete reklamných agentúr na Slovensku je to určite raritné, ale agilná seniornosť nesie v sebe kompetenciu, expertnosť a mnohé istoty.

Pro-ageing misia
Náš aktuálny projekt je o Generácii 50+. Zistili sme, že tejto marketingovo zaujímavej cieľovej skupine nie je venovaný v reklame adekvátny priestor. V slovenskej reklame prirodzene dominuje kultúra mladých ktorá, pochopiteľne, nie je výraznejšie pro-ageing orientovaná. Preto je tu náš nový projekt. Jeho misia je jasná: Umožnime generácii 50+ s dôverou sa tešiť na svoje vlastné päťdesiate, šesťdesiate, ale aj sedemdesiate a osemdesiate roky.

Martin Marko 
riaditeľ agentúry MW Promotion

Kontakt

Ak máte záujem o detailnejšie informácie o našom projekte, spojte sa s nami:

E-mail projektu mw50plus@mwpromotion.sk
WhatsApp projektu
0904 707 007

LinkedIn projektu linkedin.com/company/mw50plus

Case study

My v agentúre MW Promotion poznáme cieľovú skupinu 50+ naozaj detailne. Aktuálne naše poznanie a insighty využívame pri príprave viacerých projektov cielených na generáciu seniorov. Pripravované projekty sú z oblasti financií, výroby a predaja výživových doplnkov a sociálnych služieb. Hneď ako to bude možné, predstavíme aj vybrané výsledky. Bude to Silver Economy v praxi.

Blog

Ako som si uvedomil, že starnem

Za posledných dvanásť mesiacov som sa podieľal na príprave piatich výskumov venujúcich sa Generácii 50+. Okrem spracovania ich výsledkov som absolvoval takmer päťdesiat one2one rozhovorov

VIAC »

Napísali o nás

september
eventy
október
október
október
október
október

Mediálny partner