Ako som si uvedomil, že starnem

Za posledných dvanásť mesiacov som sa podieľal na príprave piatich výskumov venujúcich sa Generácii 50+. Okrem spracovania ich výsledkov som absolvoval takmer päťdesiat one2one rozhovorov so zástupcami tejto vekovej skupiny. Sám do nej patrím.

Výsledky všetkých piatich výskumov sme zlúčili do výsledného materiálu, ktorý pod názvom Sonda do života cieľovej skupiny 50+ tvorí obsah tejto webovej stránky. Na základe veľkého množstva našich rôznorodých, ale relevantných dát si môžete urobiť svoj obraz o ich (našich) životoch. A využiť ho pri svojej práci, ak sú seniori jej predmetom.

Tu v mojich blogoch sa však nechcem venovať exaktným dátam a číslam. Za posledných dvanásť mesiacov, čo som intenzívne vnorený do analýz života Generácie 50+, som si veľa uvedomil.

Vyjadrené jednou vetou: Starneme a nič naozaj zásadné sa s tým nedá urobiť. Je to, samozrejme, u každého iné a sprevádzajú to emócie. Preto tu máme 2 milióny individuálnych príbehov ľudí, ktorí majú viac ako päťdesiat rokov a starnú. Týmto individuálnym príbehom a ich fragmentom sa budem venovať vo svojich blogoch. Lebo mnohé z nich sú veľmi poučné.

Martin Marko
riaditeľ MW Promotion