3. AKÝ MÁ GENERÁCIA GOLD
ZDRAVOTNÝ STAV?

VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC

3. Aký má Generácia Gold
zdravotný stav?