4. AKO JE GENERÁCIA GOLD
AKTÍVNA V ONLINE PROSTREDÍ?

VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC

4. Ako je Generácia Gold
aktívna v online prostredí?