Marketingová segmentácia GENERÁCIE GOLD

Približne 1,1 milióna obyvateľov Slovenska vo veku 50 až 65 r.

Na základe 5 samostatných výskumov zrealizovaných v rokoch 2020 a 2021 sme pripravili segmentáciu Generácie Gold. Primárne je určená profesionálom v marketingu. Segmentácia je založená aj na deklarovanom obchodno-marketingovom potenciáli Generácie Gold. Jej základom sú dve skupiny kritérií:

A. Majetkové kritériá. V našich výskumoch sme respondentom postupne položili celý rad otázok ohľadne ich majetku, príjmov, ekonomického postavenia a pod.

B. Kritéria subjektívneho postoja ku starnutiu. Množstvo otázok v našich výskumoch sme venovali subjektívnym postojom respondentov k životu, vrátane starnutia. Na základe analýzy viacerých zahraničných štúdií sa totiž ukazuje, že zásadný vplyv na proces starnutia má to, ako ho človek subjektívne vníma.

Podľa štúdií z Harvardu a Yale tí, ktorí zastávajú pozitívny postoj k vlastnému starnutiu, žijú v priemere o 7,5 roka dlhšie. Dôležité je aj to, čo človek od starnutia očakáva. Múdrosť alebo senilitu? Buďte opatrní, čo si myslíte. Lebo ak očakávate senilitu, tak o 30% zvyšujete možnosť poklesu pamäte.
Na základe majetkových kritérií a subjektívneho postoja k starnutiu
sme pomenovali päť hlavných segmentov Generácie Gold:

Segment 1

Milionári

Spoločenské zmeny po roku 1989 dokázali maximálne využiť vo svoj prospech. Starobu si chcú užiť s potešením a naplno ako tretie dejstvo svojho hodnotného života.

Segment Milionári zahŕňa približne 22 000 ľudí a tvorí cca 2% Generácie Gold (1,1 mil. ľudí vo veku 50 až 65 rokov). Hodnota ich deklarovaného majetku presahuje hodnotu 1 milión eur. Sú spokojní so svojím životom a so svojou finančnou situáciou. Zmeny im nerobia problém. Naopak, často ich vedia využiť ako príležitosť.

Žijú predovšetkým vo svojich domoch, menej v bytoch. Vlastnia nehnuteľnosti, majú úspory aj investície. Bývajú predovšetkým v Bratislave a vo veľkých mestách. Zriedkavo na vidieku. Okrem finančného kapitálu disponujú aj silným sociálnym kapitálom. Veľmi často majú vysokoškolské vzdelanie.

Ich postoje a hodnoty sú predovšetkým konzervatívne, aj keď v mladosti (do 40) to bolo často ináč. Menšia časť segmentu vidí svet aj liberálne, resp. progresívne.

Firmy, ktoré sa spoločensky angažujú v progresívnych oblastiach, však u nich za to nezískavajú „pozitívne body“. Takmer absolútne súhlasia s prísloviami „Bez práce nie sú koláče“ a „Prikrývaj sa len takou perinou, na akú máš“.

Rodina je pre nich najviac. Je to ich najdôležitejší „koníček“. Aj svoj čas a peniaze chcú investovať predovšetkým do rodiny.

Svojimi nákupmi radi podporujú lokálnych producentov. Na životnom prostredí im veľmi záleží. Ale nepreferujú radikálne riešenia na jeho ochranu.

Ich digitálna zručnosť je vysoká. Internet je pre nich každodenná vec, využívajú naň hlavne mobil. Sú pripojení a prepojení. V e-shopoch nakupujú často a pravidelne.

Svoj zdravotný stav považujú prevažne za dobrý. Ale aj tak doň plánujú investovať. Chcú sa udržať vo forme. Veľká časť z nich pravidelne športuje. Veľa cestujú a veľa čítajú.

Segment 2

Majetkovo zabezpečení​

Úspešne sa prispôsobili spoločenským zmenám po roku 1989. Starobu vnímajú ako čas oslobodenia, ktorý im ešte môže priniesť veľa radosti.

Segment Majetkovo zabezpečení zahŕňa približne 176 000 ľudí a tvorí tak cca 16% Generácie Gold (1,1 mil. ľudí vo veku 50 až 65 rokov). Hodnota ich deklarovaného majetku presahuje hodnotu 100 000 eur a je menej ako jeden milión. Sú spokojní so svojím životom a so svojou finančnou situáciou. Zmeny im nespôsobujú vážnejší problém. Často ich vedia využiť ako príležitosti.

Žijú predovšetkým vo svojich bytoch, menej v domoch. Majú úspory, občas aj investície. Bývajú predovšetkým vo väčších mestách po celom Slovensku. Zriedkavejšie na vidieku. Okrem finančného kapitálu disponujú aj solídnym sociálnym kapitálom. Veľmi často majú vysokoškolské vzdelanie.

Ich postoje a hodnoty sú predovšetkým konzervatívne, aj keď v mladosti (do 40) to bolo často ináč. Minoritná časť segmentu vidí svet aj liberálne, resp. progresívne.

Firmy, ktoré sa spoločensky angažujú v progresívnych oblastiach, však u nich za to nezískavajú „pozitívne body“. Takmer absolútne súhlasia s prísloviami „Bez práce nie sú koláče“ a „Prikrývaj sa len takou perinou, na akú máš“.

Rodina je pre nich najviac. Je to ich najdôležitejší „koníček“. Aj svoj čas a peniaze chcú investovať predovšetkým do rodiny.

Svojimi nákupmi radi podporujú lokálnych producentov. Na životnom prostredí im veľmi záleží. Ale nepreferujú radikálne riešenia na jeho ochranu.

Ich digitálna zručnosť je vysoká. Internet je pre nich každodenná vec, využívajú naň hlavne mobil. Sú pripojení a prepojení. V e-shopoch nakupujú často a pravidelne.

Svoj zdravotný stav považujú prevažne za dobrý. Ale aj tak doň plánujú investovať. Chcú sa udržať vo forme. Veľká časť z nich pravidelne športuje. Veľa cestujú a radi čítajú.

Segment 3

Obyčajní ľudia zrejúci

So svojím životom doteraz sú v podstate spokojní. Starnutia sa neboja. V starobe sa snažia nachádzať hlavne pozitíva, ktoré starnutie prináša.

Segment Obyčajní ľudia zrejúci zabezpečení zahŕňa približne 330 000 ľudí a tvorí tak cca 30% Generácie Gold (1,1 mil. ľudí vo veku 50 až 65 rokov). Hodnota ich deklarovaného majetku nepresahuje hodnotu 100 000 eur. Sú spokojní so svojím životom a so svojou finančnou situáciou. Zmeny im nespôsobujú vážnejší problém. Zväčša sa im vedia prispôsobiť.

Žijú predovšetkým vo svojich bytoch, menej v domoch. Zväčša majú nejaké úspory. Bývajú v mestách po celom Slovensku. Často aj na vidieku. Disponujú určitým sociálnym kapitálom. Majú prevažne stredoškolské vzdelanie. Vysokoškolské občas.

Ich postoje a hodnoty sú predovšetkým konzervatívne, aj keď v mladosti (do 40) to bolo často ináč. Minoritná časť segmentu vidí svet aj liberálne, resp. progresívne.

Firmy, ktoré sa spoločensky angažujú v progresívnych oblastiach, však u nich za to nezískavajú „pozitívne body“. Takmer absolútne súhlasia s prísloviami „Bez práce nie sú koláče“ a „Prikrývaj sa len takou perinou, na akú máš“.

Rodina je pre nich najviac. Je to ich najdôležitejší „koníček“. Aj svoj čas a peniaze chcú investovať predovšetkým do rodiny.

Svojimi nákupmi radi podporujú lokálnych producentov. Na životnom prostredí im veľmi záleží. Ale nepreferujú radikálne riešenia na jeho ochranu.

Ich digitálna zručnosť je vysoká. Internet je pre nich takmer každodenná vec, využívajú naň hlavne mobil. Sú pripojení a prepojení. V e-shopoch nakupujú často a pravidelne.

Svoj zdravotný stav považujú prevažne za dobrý. Ale aj tak doň plánujú investovať. Chcú sa udržať vo forme. Veľká časť z nich pravidelne športuje. Radi cestujú a čítajú.

Segment 4

Obyčajní ľudia starnúci

Svoj doterajší život nepovažujú za ideálny. Nie sú spokojní. Takmer každá zmena im spôsobuje problém. Starobu vnímajú predovšetkým cez to negatívne, čo ju sprevádza.

Segment Obyčajní ľudia starnúci zahŕňa približne 330 000 ľudí a tvorí tak cca 30% Generácie Gold (1,1 mil. ľudí vo veku 50 až 65 rokov). Hodnota ich deklarovaného majetku nepresahuje hodnotu 50 000 eur. Často je ešte nižšia. Nie sú spokojní so svojím životom ani so svojou finančnou situáciou. Zmeny im spôsobujú vážnejšie problémy. Majú problém sa im prispôsobiť.

Žijú predovšetkým vo svojich bytoch, menej v domoch. Nemajú takmer žiadne úspory. Bývajú v mestách po celom Slovensku. Veľmi často aj na vidieku. Nedisponujú veľkým sociálnym kapitálom. Majú prevažne stredoškolské vzdelanie. Vysokoškolské zriedka.

Ich postoje a hodnoty sú predovšetkým konzervatívne, aj keď v mladosti (do 40) to bolo často ináč.

Firmy, ktoré sa spoločensky angažujú v progresívnych oblastiach, však u nich za to nezískavajú „pozitívne body“. Takmer absolútne súhlasia s prísloviami „Bez práce nie sú koláče“ a „Prikrývaj sa len takou perinou, na akú máš“.

Rodina je pre nich najviac. Je to ich najdôležitejší „koníček“. Aj svoj čas a peniaze chcú investovať predovšetkým do rodiny.

Svojimi nákupmi radi podporujú lokálnych producentov. Na životnom prostredí im veľmi záleží. Ale nepreferujú radikálne riešenia na jeho ochranu.

Ich digitálna zručnosť je vysoká. Internet je pre nich takmer každodenná vec, využívajú naň hlavne mobil. Sú pripojení a prepojení. V e-shopoch nakupujú menej často.

Svoj zdravotný stav často nepovažujú za dobrý. Preto doň plánujú investovať. Športujú menej ako ich rovesníci. Menej aj cestujú. Celkom radi však čítajú.

Segment 5

Núdzni

Z rôznych dôvodov sa nedokázali adaptovať na situáciu po roku 1989. Nevedia sa prispôsobiť zmenám. Ľudové príslovie „Staroba choroba“ veľmi dobre charakterizuje ich postoj k starnutiu.

Segment Núdzni zahŕňa približne 242 000 ľudí a tvorí tak cca 22% Generácie Gold (1,1 mil. ľudí vo veku 50 až 65 rokov). Hodnota ich deklarovaného majetku sa blíži k nule. Vôbec nie sú spokojní so svojím životom ani so svojou finančnou situáciou. Zmeny im spôsobujú vážne problémy. Nevedia sa im prispôsobiť.

Žijú vo svojich bytoch, menej v domoch. Nemajú takmer žiadne úspory. Bývajú v mestách po celom Slovensku. Najčastejšie na vidieku. Disponujú nevýznamným sociálnym kapitálom. Majú prevažne stredoškolské vzdelanie. Vysokoškolské výnimočne.

Ich postoje a hodnoty sú predovšetkým konzervatívne, aj keď v mladosti (do 40) to bolo často ináč.

Firmy, ktoré sa spoločensky angažujú v progresívnych oblastiach, však u nich za to nezískavajú „pozitívne body“. Takmer absolútne súhlasia s prísloviami „Bez práce nie sú koláče“ a „Prikrývaj sa len takou perinou, na akú máš“.

Rodina je pre nich najviac. Je to ich najdôležitejší „koníček“. Aj svoj čas a peniaze (ak by mali) chcú investovať predovšetkým do rodiny.

Svojimi nákupmi radi podporujú lokálnych producentov. Na životnom prostredí im veľmi záleží. Ale nepreferujú radikálne riešenia na jeho ochranu.

Ich digitálna zručnosť je vysoká. Internet je pre nich takmer každodenná vec, využívajú naň hlavne mobil. Sú pripojení a prepojení. V e-shopoch nakupujú zriedka.

Svoj zdravotný stav často nepovažujú za dobrý. Preto doň plánujú investovať (ak budú mať prostriedky). Športujú menej ako ich rovesníci. Menej aj cestujú. Celkom radi však čítajú.