O NÁS

Hĺbková Sonda do života cieľovej skupiny 50+ je autorský projekt spoločnosti MW Promotion.

30-ročná história
MW Promotion je reklamná agentúra, ktorá v roku 2022 oslávi 30 rokov svojej existencie. Sme typická „boutique agency“ preferujúca spoluprácu s menším počtom klientov s nadštandardnou starostlivosťou.

Pionieri
Vždy sme sa snažili o nachádzanie neobvyklých ciest pri budovaní značiek, podpore predaja či zvyšovania zákazníckej hodnoty klientov. Preferujeme priekopnícke princípy, hľadáme originálne riešenia a vyhýbame sa x-krát prešľapaným cestičkám k cieľu. Našim klientom šijeme originálne obleky na mieru z tých najkvalitnejších látok.

100 miliónov skúseností
Ročné príjmy agentúry sa dlhodobo pohybujú v intervale 2 až 6 mil. EUR. Preto môžeme povedať, že od svojho vzniku agentúra nazbierala „marketingové skúsenosti“ za viac ako 100 mil. EUR. Sto miliónov pokusov, občas omylov, predovšetkým však úspechov pre klientov.

Priemer 53 rokov
Nositeľmi agentúrneho úspechu sú predovšetkým ľudia. Pre agentúru je charakteristická minimálna fluktuácia na kľúčových pozíciách. Väčšina top manažérov je v MW Promotion viac ako 20 rokov. Aj preto je vekový priemer kľúčových ľudí 53 rokov. Vo svete reklamných agentúr na Slovensku je to určite raritné, ale agilná seniornosť nesie v sebe kompetenciu, expertnosť a mnohé istoty.

Pro-ageing misia
Náš aktuálny projekt je o Generácii 50+. Zistili sme, že tejto marketingovo zaujímavej cieľovej skupine nie je venovaný v reklame adekvátny priestor. V slovenskej reklame prirodzene dominuje kultúra mladých ktorá, pochopiteľne, nie je výraznejšie pro-ageing orientovaná. Preto je tu náš nový projekt. Jeho misia je jasná: Umožnime generácii 50+, aby sa sebavedomo a s dôverou tešila na život po svojej päťdesiatke, šesťdesiatke, ale aj sedemdesiatke či osemdesiatke a aj neskôr, samozrejme.

Martin Marko
riaditeľ agentúry MW Promotion

Kontakt
Ak máte záujem o detailnejšie informácie o našom projekte, spojte sa s nami:

E-mail projektu mw50plus@mwpromotion.sk

WhatsApp projektu
o9o4 7o7 oo7

LinkedIn projektu linkedin.com/company/mw50plus