6. AKO VNÍMA GENERÁCIA GOLD
SVOJE STARNUTIE?

VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC

6. Ako vníma Generácia Gold
svoje starnutie ?