1. AKÉ MÁ GENERÁCIA GOLD
HODNOTOVÉ POSTOJE?

VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC

1. Aké má Generácia Gold
hodnotové postoje?