5. AKÝ MÁ GENERÁCIA GOLD
MAJETOK?

VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC
VIAC

5. Aký má Generácia Gold
majetok?