4. AKO JE GENERÁCIA GOLD
AKTÍVNA V ONLINE PROSTREDÍ?